Skabslingerne er en vigtig del, af Godskolestarts univers…

Skabslingerne er seks små væsner, som via deres egenskaber og evner, repræsenterer de seks læringsområder, som dit barn kommer igennem i børnehaven og i børnehaveklassen.

Børnehaven planlægger hverdagen og det pædagogiske indhold ud fra de lovgivningsmæssige krav, der er i læreplanstemaerne i “Den styrkede pædagogiske læreplan” udarbejdet af Børne-og Socialministeriet.

I børnehaveklassen er undervisningen tilrettelagt ud fra de kompetenceområder, der er i “Færdigheds- og vidensmål”, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Vi har i vores univers, samlet målene fra læreplanstemaerne i børnehaven og fra kompetenceområderne i børnehaveklassen og suppleret dem med vores viden og erfaringer.

Vi har på den måde bundet den røde tråd i overgangen fra daginstitution til skole.

De seks læringsområder i God Skolestart er:

  • Sprog-og SkriveredSkabet
  • Tal-og RegnSkabet
  • Natur-og VidensSkabet
  • Musik-og Kunstskabet
  • Krop- og KøleSkabet
  • Dig og Mig og FællesSkabet

Det er her Skabslingerne kommer ind i billedet. De er seks små, sjove og finurlige væsner som hver især har evner og viden, der repræsenterer et af de seks læringsområder i vores univers.

Formålet er, for det første, at gøre det nærværende for børnene.

Ved at sætte et navn og et billede på hvert af de seks områder, får børnene mulighed for at relatere sig til de enkelte områder og deres kendetegn.

For det andet giver det mulighed for, at skabe et rum hvor børn og voksne sammen kan lege sig igennem de formelle regler og krav.

Klik på Skabslingerne nedenfor:

Her kan du lære mere om dem og det område de repræsenterer.

Bare rolig – der er hjælp at hente 😊